YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Hayriye YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı
hayriye.yildiz@galata.org.tr

Esen AVDEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
esen.avdel@galata.org.tr

Bengi Heval ÖZ
Yazman

Asuman DÜLEK
Sayman

Cem TÜZÜN
Üye